Recent Posts

Nghệ thuật trao đổi visit card của người Nhật

Ở Việt Nam, visit card thường chỉ được xem là một tấm danh thiếp nhằm mục đích giới thiệu thông tin cơ bản để các bên giao dịch làm ăn. Nhưng đối với Nhật Bản, visit card không những đóng vai trò cung cấp thông tin mà còn là vật …

Read More »